Sporadisk nedetid torsdag 04.11. kl. 01-04

Det vil bli gjort vedlikehold på fibernettet torsdag 04.11. fra kl 01:00-04:00. Kunder kan oppleve sporadisk nedetid på noen minutter i dette tidsrommet.