Vedlikehold på fibernettet 19.05. kl. 01-05

Pga vedlikehold vil fibernettet bli utilgjengelig i perioder på 10-20 minutter onsdag 19.05.2021 mellom kl. 01.00-05.00. Vi beklager ulempene dette medfører.